Uit onderzoek blijkt: Nederlander is bereid een tijdje geen alcohol te drinken om goede doel te steunen | vooral mannen zijn van plan te stoppen

31-12-2018 | 12:12

Bijna driekwart (72%) van alle Nederlanders is bereid een tijdje geen alcohol te drinken wanneer ze daarmee een goed doel steunen. Vooral mensen tussen de 18 en 35 jaar (82%) zijn bereid om een tijdje geen alcohol te drinken voor het goede doel. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van marktonderzoeksbureau Sherloq. Zij hebben 532 respondenten ondervraagd over hun goede voornemens en hun bereidheid een goed doel te steunen.

62% van de Nederlanders zegt goede voornemens te hebben. De top van drie goede voornemens is niet verrassend: meer sporten / meer bewegen (48%), gezonder eten (41%) en afvallen (36%). Daarnaast heeft 13% van de Nederlanders het goede voornemen om een tijdje minder alcohol te gaan drinken. Opvallend is dat dit vooral leeft onder mannen; bijna 1 op de 5 (18%) van de mannen zegt te willen minderen met alcohol t.o.v. 8% van de vrouwen. Bij de doelgroep 35 tot en met 50 jaar wordt ‘minder alcohol drinken’ opvallend vaker genoemd dan in de andere leeftijdscategorieën: bijna 1 op de 6 wil het drankgebruik minderen.

Terwijl je zou verwachten dat die verhouding andersom zou zijn; van de deelnemers aan de 0%4ALS challenge is tot nu toe 65% vrouw. En een klein polletje op social media ('wat verwacht je, zijn het vooral mannen of vrouwen die van plan zijn in januari geen alcohol te drinken') laat zien dat men vooral verwacht dat vrouwen minder gaan drinken (75%). Zo zie je maar; verwachtingen over wat vrouwen gaan doen laten niet altijd een reëel beeld zien ;-)